Αποπηγάδι – Το σύννεφο στην κορφή

Αποπηγάδι.
Το σύννεφο στην κορφή, κρύβει τις ανεμογεννήτριες και φανερώνει τις θύμησες.
.