Μελισσοπερπατήματα, φεγγάρι σαν γεμίζει

Μελισσοπερπατήματα
φεγγάρι σαν γεμίζει..
χάνεται η σκέψη στη νυχτιά..
σ’ ένα σεβντά γυρίζει.
.