Μόνος τη νύχτα περπατώ

Μόνος τη νύχτα περπατώ,
σ’ όρη, λαγκά και δάση..
το ραντεβού του ο φίλος μου,
πότε δεν το’ χει χάσει.
.