Τ’άσπρο κερί της μέλισσας

Τ’άσπρο κερί της μέλισσας,
σταλαγματά το μέλι..
και μια καρδιά σαν πληγωθεί,
αίμα να στάξει θέλει.
.